Trách Nhiệm Xã Hội

Tại công ty CORLIFE (Điểm Tô Cuộc Sống), trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được chúng tôi đề cao và xem trọng. Chúng tôi luôn cam kết đem lại những giá trị tốt đẹp và nhân văn đến xã hội. Một trong những yêu tố về trách nhiệm xã hội được chúng tôi quân tâm là:

1. Cam kết trích một phần lợi nhuận vào công tác xã hội

Hoạt động xã hội của Hoayeuthuong.com trong những năm qua là tập trung vào ngành giáo dục, với mong muốn giúp trẻ em có đủ điều kiện đến trường và hưởng những thành quả giáo dục tốt nhất.

  

Năm 2011, Hoayeuthuong.com phối hợp cùng tổ chức tình nguyện IVC Vietnam và BNI Vietnam để tặng quà cho các trẻ em tỉnh Tiền Giang và Cần Thơ. 

  Trong năm 2012, Hoayeuthuong.com đã phối hợp với các bạn bè trong tổ chức BNI Việt Nam để xây dự một phòng thư viện tặng trường tiểu học Việt Anh, một ngôi trường từ thiện của trẻ em miền núi (Huyện Đatẻh, Lâm Đồng)

 

Trong những năm tới, Hoayeuthuong.com sẽ hỗ trợ một phần trong các dự án về khởi nghiệp cho các bạn Sinh viên trong lĩnh vực Thương mại điện tử. Trong đó cung cấp các cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc cho các bạn có đam mê về khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử.


2. Trách nhiệm về môi trường và nguồn hoa nội

+ Hoayeuthuong.com sẽ tối đa sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên có tính phân hủy hoặc tái sử dụng nhằm tránh việc ảnh hưởng đến môi trường.

+ Trong các mẫu hoa của mình, Hoayeuthuong.com cũng sử dụng các dòng hoa và nguyên vật liệu nội địa nhằm ủng hộ bà con nông dân trồng hoa cũng như các ngành thủ công của Việt Nam. Việc làm này qua đó cũng tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.


3. Môi trường làm việc

Hoayeuthuong.com luôn đảm bảo các nhân viên trong công ty luôn được hưởng một chế độ làm việc tốt nhất trong doanh nghiệp qua những cam kết sau:

+ Làm việc dưới 44h/tuần

+ Được hưởng mọi chế độ theo bộ luật lao động.

+ Cam kế đào tạo thường xuyên cho nhân viên qua các khóa học ngắn hạn và các khóa học về động lực tinh thần.

+ Môi trường làm việc sáng tạo và thăng tiến.

Văn phòng điện hoa Dạy cắm hoa Văn phòng Hoayeuthuong.com
Văn phòng điều hành điện hoa Ảnh mẫu nhân viên cắm hoa Mr. Dương, Giám đốc điều hành

 

Up