Nhằm khuyến khích mọi người quen sử dụng website trong việc giao dịch thương mại điện tử, chúng tôi sẽ giảm thêm 3% cho đơn hàng mua lần thứ 2, 5% cho đơn hàng ONLINE lần thứ 6 và 10% cho đơn hàng ONLINE lần thứ 12

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang Các câu hỏi thường gặp hoặc trang Thắc mắc và khiếu nại.

Chưa có tài khoản?

Khi tạo tài khoản tại cửa hàng chúng tôi, đơn hàng của bạn sẽ được xử lý nhanh hơn, bạn sẽ có thể lưu lại các địa chỉ giao hàng, xem và theo dõi các đơn hàng trong tài khoản.

Đã có tài khoản

Nếu bạn đã có tài khoản tại trang web Hoayeuthuong.com, xin hãy đăng nhập.

Google
Up